Ayetler ve Hadisler Işığında Mut'a Nikahı

E-posta Yazdır

Bu derste Ayetler ve Hadisler Işığında Mut'a Nikahı konusu işlenmiştir.

 

Yorumlar 

 
+1 #3 ali duman 2010-06-24 03:42 Ayrıca mut'anın Hz. Peygamber tarafından haram kılındığı iddialarına, Peygamberin ancak "Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram" kılabileceği ayetinden hareketle, doğruluk derecesini tartıştım. Fakat takıldığım nokta, mut'a konusunda bu kadar açık hüküm ve deliller varken, nasıl oluyor da bu tartışmanın yüzyıllar boyu sürüp gitmesi hususu oldu.
 
 
0 #2 ali duman 2010-06-24 03:42 Öncelikle Hanefilerin Umumü'l-Belve prensibini kullanarak, mut'a ilgili hadislerin, toplumun tamamını ilgilendirmesin e rağmen ahad yollarla gelmiş olması sebebiyle kullanılamayaca ğını düşündüm. Bunun yanında, özellikle Hz. Ömer'e atfen mut'a yasağına dair hadislerin, kadın mut'aı değil, Hac mut'asıyla ilgili olabileceği yorumunu yaptım.
 
 
+1 #1 ali duman 2010-06-24 03:41 Hocam 2005-2008 yılları arasında dadoçentlik çalışması olarak Şi'a ve Ehl-i Sünnet Fıkhında Mut'a adlı bir çalışma yaptım. Hadisler konusunda sizin söylediğiniz sonuçlara ulaştım. Ancak mut'a ile ilgili olduğu söylene Buhari ve Müslim'de de geçen bu hadislerin izahında bazı sıkıntılarla karşılaştım.
 

Süleymaniye, Hoca Gıyasettin Mah. Şifahane Sok. No:20 34134 Fatih / İstanbul
Tel.: (+90 212) 513 00 93 Faks: (+90 212) 511 21 69